Dag: 4. oktober 2016

Bidrag til konkuranse – Oppdatering

Kjell Ytrelid sendte inn bidrag til oss på ein bukk. Det herska tvil i om dette var en spissbukk eller en eldre bukk. Nå har Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter vurdert saken, og sett bilder fra kjeve. Det konkluderes med at dette var et ungdyr (Spissbukk). Dette vil si at vi per dags dato […]

Les mer