Om oss

Skodje Hjorteviltvald er ein organisasjon der grunneigarane er medansvarlege i forvaltninga av hjorteviltressursane innanfor medlemmane sine område i Skodje kommune.